تجهیزات شیمی

تعداد بازدید:۵۴۴

مرکز خدمات تخصصی شیمی و گروه پژوهشی شیمی پژوهشکده تکنولوژی تولید ضمن توانمندی تجهیزاتی فعلی در حال توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیزی متناسب با نیاز صنایع شیمیایی، پتروشیمیایی و نفت است.

تجهیزات مرکز خدمات تخصصی شیمی