ژل سونوگرافی

تعداد بازدید:۶۹۲

پس از نیازسنجی بازار، کسب دانش فنی تولید انبوه ژل های پیشرفته پلیمری مورد استفاده در پزشکی مورد توجه قرار گرفت. پس از طی مراحل اخذ مجوزها و تولید انبوه ژل های اولتراسونیک، اولین محصول پژوهشکده تکنولوژی تولید در زمینه ی ژل های پزشکی آماده عرضه به بازار مصرف است.